Avís legal

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç electrònic, l’informem que el titular del lloc web https://www.fisiogim.com és :

Nom.- Osul Ponce S.C.L.
Domicili: – Ferrer de Blanes 14,bxs, 08012 de Barcelona
CIF.- J-63192215

L’accés i navegació de l’usuari al lloc web implica el coneixement i l’acceptació sense reserves de les condicions d’ús del lloc Web.

A efectes informatius, el present lloc web es manté i conté amb els procediments estàndard de seguretat generalment acceptats amb la finalitat de protegir la informació continguda així com la que pugui ser proporcionada pels visitants. L’objectiu és el d’evitar l’ús inadequat, pèrdua o modificació de continguts i informació.

L’informem que només el personal autoritzat té accés a la informació personal i d’identificació que un visitant pugui oferir a través del lloc.

Li recordem que el nostre lloc pot contenir enllaços a altres llocs que poden no estar controlats per les mateixes polítiques de privacitat o bé que el mateix procés tecnològic, en la seva evolució, pot situar les informacions que circulen per la xarxa en un posició de debilitat en determinades circumstàncies.

El lloc web pot oferir determinada informació sobre temes concrets a efectes explicatius, per tant podria ser incompleta als efectes que el visitant desitgés prendre decisions personals. Abans de prendre qualsevol decisió consulti de forma personalitzada amb el professional. Per tant, no s’accepta cap responsabilitat per les decisions que algú pugui adoptar només de la lectura de la informació continguda al nostre web. El titular del web no és responsable de qualsevol dany específic, indirecte o incidental derivat de la navegació per la xarxa i l’ús del nostre lloc.

El visitant assumeix la seva pròpia responsabilitat derivat de l’ocupació d’aquest lloc o de la informació continguda.