Condicions d’ús del lloc web

1.- Objecte i contingut del lloc web.

Les presents condicions generals d’ús regulen l’accés i utilització de https://www.fisiogim.com en endavant el «Lloc Web», el contingut té com a objectiu establir un canal de comunicació entre el titular del Web i els visitants del lloc Web, respecte a l’activitat del titular, la informació que proporciona i els serveis que s’ofereixen.

La consulta dels continguts del Lloc Web no constituirà per si mateixa cap tipus de relació contractual i la seva utilització és responsabilitat exclusiva de l’usuari.

El titular del lloc web, no serà en cap cas responsable dels errors o omissions que poguessin existir en la informació facilitada, a excepció d’aquells extrems als quals obligui la Llei, ni de l’aplicació o ús concret que pogués fer de la mateixa .

Osul Ponce, SCL, d’ara endavant “Fisiogim”, es reserva el dret exclusiu a actualitzar, modificar o eliminar els continguts del lloc web, de les presents condicions d’ús, de la política de privacitat i de qualsevol avís legal específica, que puguin resultar aplicables a la present web, així com el dret de limitar o impedir l’accés als mateixos. Es podrà exercir aquests drets en qualsevol moment i sense previ avís.

2.- Propietat Intel·lectual.

Queden reservats a favor del titular del Web https://www.fisiogim.com tots els drets sobre els continguts -textuals i gràfics- tant de la pàgina web com de les xarxes socials que apareixen a la mateixa.

Queda prohibit qualsevol ús dels continguts de lloc web concretament, sobre les imatges, disseny, obres, marques, logotips, codi font i qualsevol altre susceptible de protecció, sense l’autorització expressa del titular, llevat de la possibilitat de compartir continguts quan Fisiogim així ho autoritzi.

El titular del lloc web no concedeix cap tipus de llicència o autorització d’ús a l’Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb la pàgina web i els serveis oferts en la mateixa.

Per això, l’Usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquest lloc web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual, podent donar lloc a l’exercici per part del titular del Web, de totes les accions judicials o extrajudicials que puguin correspondre en exercici dels seus drets.

3.- Protecció de Dades.

Osul Ponce, SCL, en qualitat de responsable-titular del lloc web i en compliment de la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, concretament el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 de 27 d’abril (RGPD), que assenyala que el consentiment per al tractament de dades ha de ser exprés, “exigint que es manifesti de forma clara i inequívoca per part de l’interessat a través d’un acte afirmatiu clar que evidenciï una declaració de voluntat lliure, específica, informada i inequívoca de l’interessat d’admetre el tractament de dades de caràcter personal que l’afecten “, per això li informem que les dades personals que vostè ens faciliti voluntàriament seran inclosos en un fitxer, creat sota la nostra responsabilitat, amb la finalitat de poder gestionar les seves peticions i / o consultes, així mateix enviar-li informació sobre activitats o serveis relacionats amb els serveis descrits en aquesta pàgina web.

Vostè podrà exercir els drets d’accedir, rectificar, limitar, cancel·lar i sol·licitar la portabilitat de les dades dirigint a aquest efecte un escrit (acompanyant còpia d’un document oficial que l’identifiqui) al nostre domicili social, Carrer Ferrer de Blanes 14, baixos , 08012 de Barcelona.

El responsable del fitxer, es compromet a observar la obligació de secret de les dades de caràcter personal que ens faciliti, al tractar-los de forma confidencial i guardar-les adoptant les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia, complint les previsions establertes en el RGPD.

Els usuaris que proporcionin les seves dades personals per a qualsevol de les funcionalitats de la pàgina web, hauran d’acceptar la Política de Privadesa.

4.- Xarxes socials.

Posem en el seu coneixement que estem presents en Xarxes Socials. El tractament de les dades que es realitzi de les persones que es facin seguidores (i / o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les Xarxes Socials) de les pàgines oficials de Fisiogim a les xarxes socials, es regirà per aquest apartat, així com per aquelles Condicions d’ús, polítiques de privacitat i altres normatives d’accés, ús i similars que pertanyin a la xarxa social que correspongui, de les que l’usuari de les Xarxes Socials, ja hi haurà acceptat. Fisiogim, tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social que correspongui, informar d’activitats productes o serveis de Fisiogim, o de tercers que puguin estar relacionats amb la nostra activitat així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes Socials puguin permetre.

5.- Publicitat.

El lloc web podrà allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar que el material remès per a la seva inclusió en el lloc Web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació. Fisiogim no serà responsable, en cap cas, dels continguts publicitaris o dels patrocinadors inclosos en el lloc web.

6.- Enllaços.

Fisiogim no es fa responsable dels continguts als que es dirigeixen els enllaços ubicats en el lloc web, si és el cas, segons el que estableix l’article 17 de la Llei 34/2002, de data 11 de juliol (LSSI).

7.-Responsabilitat.

L’Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que Fisiogim, pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions d’aquestes condicions d’ús.

L’Usuari es compromet a utilitzar el lloc web, de conformitat amb la Llei, les presents condicions d’ús, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’Usuari s’obliga a no utilitzar el lloc web, els seus continguts o serveis que es prestin a través d’aquesta amb fins o efectes il·lícits, sent contraris a aquestes condicions, o lesius d’interessos o drets de tercers, o que de qualsevol altra forma, pugui danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar la Web, els seus continguts o impedir un normal ús de la mateixa per part d’altres usuaris.

8.-Llei aplicable.

Les condicions d’ús es regeixen en tots i cadascun dels seus extrems per la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol controvèrsia derivada de la interpretació o aplicació dels continguts o serveis previstos en el lloc web, les parts acorden sotmetre expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, ​​amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.