Fisioteràpia general

A Espanya, els estudis de fisioteràpia es varen iniciar com a carrera universitària a partir de l’any 1981 pel reial decret 2965/1980 de 12 de desembre, (BOE el 19 de Gener de 1981) gràcies al reconeixement, la experiència i la maduresa que es va aconseguir per les ensenyances des de la seva incorporació l’any 1957.

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), la fisioteràpia és l’art i la ciència del tractament físic mitjançant l’exercici terapèutic, l’escalfor, el fred, la llum, l’aigua, el massatge i l’electricitat. A més, la fisioteràpia inclou l’execució de proves manuals per determinar el valor d’una afectació, proves per determinar les capacitats funcionals, l’amplitud del moviment articular i mesures de la capacitat vital, així com ajuda diagnòstica per al control de l’evolució.

Objectius

L’alleujament del dolor, l’augment de la circulació, prevenció i correcció de la disfunció, així com procurar la màxima recuperació de la força, mobilitat i coordinació.

La fisioteràpia s’ocupa de l’estudi i l’aplicació dels mitjans i els agents físics per a la promoció i el manteniment de la salut, la curació de la malaltia, la recuperació i rehabilitació de les persones que presenten alguna anomalia, deficiència, limitació funcional, discapacitat, minusvàlua o altres canvis en la seva funció física i en el seu estat de salut; utilitzant mètodes, procediments, tècniques o instruments específics.

Avui en dia existeixen múltiples especialitzacions dins la fisioterapia, Pots veure les que a Fisiogim tractem en l’apartat anterior.

Indicacions més habituals

Lumbàlgies

Cervicàlgies

Hèrnies discals

Artrosi

Artritis

Lesions lligamentoses

Escoliosi

Cefalees

Contractures muscular

Osteoporosi