Fisioteràpia respiratòria

La teràpia respiratòria ofereix diferents tècniques de tractament i manteniment per aconseguir que el sistema respiratori estigui lliure d’obstruccions i/o aconseguir un rendiment més alt de la ventilació, tant en nens com en edat adulta.

Teràpia respiratòria en pediatria

Els nens són propensos a patir infeccions respiratòries de vies altes (oïda, gola o nas) o baixes (broncopulmonars).

Hi ha circumstàncies (infeccions de virus o bactèries, reaccions al·lèrgiques, a l’aire fred o la humitat…) en les quals el moc es produeix en excés i dificulta el pas de l’aire, cosa que pot afavorir la instal·lació i desenvolupament de possibles infeccions.

L’aplicació de la fisioteràpia respiratòria en un nen, juntament amb el diagnòstic mèdic, disminueix la ingesta de medicaments, fa que el tractament sigui més curt, evita les infeccions de repetició i col·labora a aconseguir un bon desenvolupament dels pulmons.

Tot això utilitzant tècniques manuals i respectant les bases fisiològiques de l’aparell respiratori, que són desenganxar, transportar i eliminar les secrecions que hi ha a les vies aèries.

A qui va dirigida?

La fisioteràpia respiratòria es pot aplicar a qualsevol edat i va dirigida a qualsevol persona que presenti alguna alteració del sistema respiratori com ara: