Rehabilitació abdomino-pelviana

La fisioteràpia té un paper innovador molt destacat amb l’ús de tècniques de rehabilitació en aquest camp. Hi ha tractaments per a les diferents simptomatologies i patologies associades a l’aparell urinari, digestiu, a afeccions ginecològiques, a l’embaràs, al part i al post part, totes elles relacionades amb el canvis de la integritat de la musculatura abdominal i del sòl pelvià.

Actuació

Una bona història clínica de fisioteràpia, és clau per aclarir el diagnòstic funcional i proporcionar el tractament més específic possible.
El sòl pelvià, compren un conjunt d’estructures lligamentoses, tendinoses i musculars, que conjuntament amb la musculatura abdominal, formen el sistema de subjecció i d’amortiguació de les vísceres pelvianes (bufeta, matriu i recte).

Qualsevol alteració en aquest sistema de subjecció pot provocar disfunció d’alguna de les vísceres pelvianes que suporta i/o alteració del sistema que pertany dita víscera.
La fisioteràpia abdomino-pelviana, té el paper d’evitar i pal·liar les patologies associades a la integritat del sòl pelvià i l’abdomen, mitjançant tècniques acurades i certament eficaces que propicien una bona estàtica pelviana, un bon treball de tonicitat muscular, l’autoconsciència corporal i la reeducació de les activitats de la vida diària.

Patologies associades a la disfunció de l’abdomen i el sòl pelvià:

Incontinència urinària d’esforç

Inestabilitat vesical

Infertilitat secundària

Disfuncions sexuals primàries o secundaries

Disparèunies superficials o profundes

Dolor pèlvic crònic

Prolapses viscerals: cistocele, uretrocele, prolapse uterí, elytrocele, rectocele...

Incontinència anal

Incontinència a gasos

Encopresis

Estrenyiment: de trànsit, distal o de tipus crònic

Seqüeles post-cirurgia: fístules, fissures, histerectomies...