Política de Privacitat

  1. Les dades personals facilitades per vostè a través del present formulari, seran incorporades a un fitxer titularitat d’Osul Ponce, S.C.L, d’ara endavant Fisiogim, amb CIF núm. J-63192215 i domicili al Carrer Ferrer de Blanes 14, baixos, 08012 de Barcelona, ​​degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades i, la finalitat és gestionar les dades de contacte, serveis sol·licitats, atendre peticions i el va enviar d’informació d’interès mitjançant comunicacions electròniques.
  2. Mitjançant la indicació de les seves dades, i de conformitat amb el que estableix l’article article 7 del Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 de 27 d’abril RGPD, l’informem que les seves dades personals seran incloses en un fitxer de titularitat, Fisiogim, vostè consent expressament i de forma inequívoca el tractament de les seves dades per la finalitat indicada en l’apartat anterior. Si no desitja rebre comunicacions electròniques NO marqui la casella per a l’enviament de comunicacions
  3. Fisiogim, es compromet a observar l’obligació de secret de les dades de caràcter personal que ens faciliti, al tractar-los de forma confidencial i guardar-les adoptant les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats, tenint en compte en tot moment de l’estat de la tecnologia.
  4. La informació es conservarà de forma indefinida i no seran cedides a tercers excepte obligació legal. Vè. té dret a accedir, rectificar, limitar, cancel·lar i sol·licitar la portabilitat de les dades, dirigint sol·licitud escrita que acompanyi la seva identificació a C / Bruc 123, entresòl, 08037 de Barcelona. En cas de disconformitat podrà dirigir-se a les autoritats de control competents per tal de defensar els seus drets reconeguts. En cap cas la revocació per a l’enviament d’informació condiciona l’execució dels compromisos assumits.