Reeducació postural

La reeducació postural global, denominada RPG, és un mètode d’avaluació, diagnòstic i tractament per a les alteracions del sistema neuromuscular esquelètic.

La RPG té com a fita anar des del símptoma que manifesta el pacient fins a la causa que la va originar, intentant tractar-la per eliminar la simptomatologia. El seu objectiu també és tornar la flexibilitat muscular, recuperar la correcta alineació de les estructures, eliminar el dolor i restablir-ne la funció.

Un problema a qualsevol lloc del sistema afecta al conjunt, per la qual cosa no podem tractar-ne només una part, si no que hem de ser capaços de modificar tot allò que està relacionat amb el problema. Tot això ho aconseguim a través de les postures de tractament, ja que es posen en relació les cadenes musculars i ens permeten treballar-hi.

Globalitat no significa treballar-ho tot, sinó treballar tot allò que s’hi troba relacionat.

Tractament

Les postures de tractament, juntament amb les mans del fisioterapeuta, són les eines que el professional aplica per eliminar el dolor, evitar les compensacions i corregir les deformitats.

La RPG és un mètode suau i global que pot ser aplicat a qualsevol edat respectant les possibilitats de cada persona.

Indicacions

Locals: Recuperació de la musculatura escurçada i relaxació dels músculs contracturats.

Generals: Reestructuració postural amb efectes beneficiosos en el pla locomotor, orgànic, funcional i psicològic.

Preventives: Medicina del treball (higiene postural), educació de postura (nens i adolescents), medicina de l’esport (recuperació i entrenament).

Curatives: Escoliosi, hiperlordosi, hipercifosi, cervicàlgies, lumbàlgies, ciàtica, rigidesa i dolor articular.